The Bay Tree Restaurant
Book a Table

 
Our Philosophy
At the Bay Tree Restaurant we like to keep our food simple and modern. We use the freshest ingredients in season which means our menu never stays the same, but you can always expect the variety and type of food that you can find on our sample menu below.
 
All of our seafood & meat is sourced locally and our salad leaves & herbs are home-grown where possible.
 
We are also very excited to be think about Christmas parties!  Our Example menu for groups is included below or for more information visit our Christmas party page
 
Please see below for EXAMPLE menus

Liên Hệ

Địa chỉ

The Bay Tree Restaurant & Guesthouse
3 Newry Street, Carlingford,
Co. Louth, Ireland
A91 V054

Điện Thoại

+353 42 9383848

Email

info@baytree.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 42 9383848

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách